Rehabilitatsioonist

Mis on rehabilitatsioon?

Rehabilitatsioon on protsess, mille käigus osutatakse Teile kvalifitseeritud spetsialistide abi selleks, et taastada, säilitada või parandada võimeid, mis on Teile vajalikud igapäevaelus, mida Te võisite kaotada haiguse või trauma tõttu, või mis tekkisid meditsiinilise ravi kõrvaltoimena. Rehabilitatsioon aitab parandada Teie igapäevaelu ja funktsioneerimist.

Kes vajab rehabilitatsiooni?

Rehabilitatsioon on ette nähtud inimestele, kes on kaotanud võimed, mis on neile vajalikud igapäevaelu jaoks. Mõned kõige levinumatest põhjustest, miks võimed on kaotatud, hõlmavad järgmist:

  • Füüsilised traumad (sh põletused, luumurrud, peaajutraumad, seljaaju vigastused jm)
  • Psüühilised traumad
  • Insult
  • Meditsiiniliste protseduuride kõrvaltoimed
  • Arenguhäired
  • Mõned kaasasündinud puuded ja geneetilised häired
  • Krooniline valu, sh selja- ja kaelavalu
  • jne

Igapäevaelu piiranguteks võivad olla näiteks mõtlemisprotsesside raskendatud kulgemine, nägemise, kuulmise, kommunikatsiooni, liikumisaktiivsuse häired, võimetus kujundada isiklikke püsisuhteid või võimetus säilitada pikaajalisi töösuhteid.

Rehabilitatsiooniteenused võimaldavad igas eas isikutel mitte lõpetada või siis taastada igapäevategevusi, osaleda täisväärtuslikult ühiskonnaelus ja tõsta oma heaolu taset.

Rehabilitatsioonitegevused saavad leevendada terviserikete laia spektri negatiivset mõju. See on abi osutamise kompleksne vorm, mis täiendab teisi meditsiinilisi toiminguid, nt terapeutilised ja kirurgilised sekkumised, ja aitab saavutada võimalikult parima tulemuse. Näiteks aitavad rehabilitatsiooniteenused kaasa tervisehäirete terve rea tüsistuste, nt seljaaju vigastuse, insuldi või luumurru profülaktikale.

Rehabilitatsioonitegevused saavad leevendada terviserikete laia spektri negatiivset mõju. See on abi osutamise kompleksne vorm, mis täiendab teisi meditsiinilisi toiminguid, nt terapeutilised ja kirurgilised sekkumised, ja aitab saavutada võimalikult parima tulemuse. Näiteks aitavad rehabilitatsiooniteenused kaasa tervisehäirete terve rea tüsistuste, nt seljaaju vigastuse, insuldi või luumurru profülaktikale.

Lisaks sellele võivad rehabilitatsiooniteenused aidata vähendada või aeglustada terve rea krooniliste häirete invalidiseerivate avaldumiste arengut, nagu südame ja veresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused ja diabeet, patsientide jaoks eneseabistrateegiate ning vajalike abiseadmete valiku kaudu või tänu valu või teiste tüsistuste avaldumiste kupeerimisele.

 

 

Riiklik rehabilitatsioonisüsteem jaguneb sotsiaalseks, tööalaseks ja meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks.

Me osutame sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuseid osalise ja puuduva töövõimega inimestele koostöös Sotsiaalkindlustusameti- ja Eesti Töötukassaga.

 

  • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (kõigile puudega inimestele ja osalise töövõimega või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad abi erivajadusest tulenevate toimetulekuraskustega kohanemisel) korraldab sotsiaalkindlustusamethttps://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kontakt

Juhul, kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis võtab sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ja suunab teenusele.

Täpsemat teavet sotsiaalse rehabilitatsiooni ja teenuse taotlemise kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt – https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

 

  • Tööalast rehabilitatsiooniteenust (inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks rehabilitatsioonimeeskonna abi) pakub Eesti Töötukassa.

Lisainfo tööalase rehabilitatsiooni saamise kohta leiab töötukassa kodulehelthttps://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon